Flygfotografering och dokumentation.

Med hjälp av en fjärrstyrd multicopter, UAV (Unmanned Aerial Vehicle), även kallad drönare, blir besiktnings- och inspektionsarbeten säkrare och åtkomsten till svårtillgängliga platser underlättas betydligt.

Det kan handla om att kolla lösa takpannor, isbildning eller fågelbon samt konstatera snömängden på taket. ”Taksäkerhetsmarkörer” se mera på separat sida.
En effektivare och säkrare metod istället för att skicka upp folk på taket.
Fastighetsägaren sparar både tid och pengar med hjälp av drönaren.

Ska det göras en besiktning för att hitta fågelbon eller lösa takpannor måste fastighetsägaren annars
hyra in en skylift som kostar 3 000 kronor för en timme. 

Transportstyrelsens lista

Reglerna i korthet för drönare som väger mindre än sju kilo:

  • Märk din drönare
  • Flyg inom synhåll
  • Flyg max 120 meter från marken
  • Håll avstånd till människor och djur
  • Sprid inte flygfoton utan tillstånd
  • Ta inte kränkande foton
  • Minst 5 kilometer från landningsbana
  • Max 50 meter / 10 meter från marken i kontrollzon
  • Flyg inte över olycksplatser
  • Flyg inte över kärnkraftverk, fängelser, naturreservat och militära områden