Om oss

Välkommen !

Takskottning & Snöröjning är verksam inom Piteå Kommun i första hand.
Våra tjänster erbjuds till både privat & kommuner samt företagskunder.
Målsättning med Takskottning är att kunna leverera när det verkligen behövs.

Fastighetsägarens ansvar vid snö och is