Vi ger er en översyn av er fastighet genom att besiktiga rännor, rasskydd, tätskikt, mm sommar som vinter.

Vad kontrollerar vi vid vårt besök?

Om taket generellt ger ett gott intryck vad gäller skick så tittar vi framförallt på följande:

  1. Vi söker av taket för att se om det finns spruckna och trasiga takpannor,plåtar.
  2. Vi lyfter bort takpannor på några ställen för att kontrollera takpappens skick, läktens skick etc.
  3. Vi studerar övergripande hängrännor, stuprör, vindskivor, infästningar. etc.
  4. Vi räknar ut vilken yta ditt tak har.
  5. Vi kontrollerar med dig som kund om du märkt av några problem med
    läckage eller liknande.
  6. Vilken taksäkerhet finns installerad och hur säkerställer vi säkerheten vid ett framtida arbete på taket.
  7. Skorstenar, stosar.
  8. Samma saker som ovan för ex. garage som har samma typ av tak.